بررسی و نقد پایان نامه ها دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر زبان و ادبیات فارسی و عربی تاریخ روانشناسی http://reerreerer.mihanblog.com 2018-10-19T13:45:08+01:00 text/html 2016-07-28T17:36:08+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی دانلود تمام متن هزاران پایان نامه ارشد http://reerreerer.mihanblog.com/post/16 <div style="text-align: center;"><font size="3">دانلود تمام متن هزاران پایان نامه ارشد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">برای دریافت رایگان پایان نامه ها می توانید یک فایل پایان نامه ارشد</font></div><div style="text-align: center;"><font size="3"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="3">&nbsp;که در سایت ما موجود نیست &nbsp;برای معاوضه ارائه دهید .</font></div><div><br></div><div><br></div><div><h3 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; font-size: 20px; line-height: 1.1em; vertical-align: baseline; color: rgb(102, 102, 102); text-align: right; font-weight: normal !important; font-family: BYekan, Tahoma, Helvetica, sans-serif !important; background-color: rgb(242, 242, 242);"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;">پشتیبانی سایت : &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 09124404335 &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; info@arshadha.ir</strong></h3></div><div><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-style: inherit; font-variant: inherit; font-stretch: inherit; font-size: inherit; line-height: inherit; font-family: inherit; vertical-align: baseline; color: inherit;"><img class="alignnone wp-image-29582" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/dl-thesis-300x202.jpg" alt="دانلود رایگان پایان نامه" width="353" height="238" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/dl-thesis-300x202.jpg" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 19.7652px;"></strong></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>نمونه هایی از پایان نامه ها :</div><div><br></div><div><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/08/post-5975/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C" data-mce-href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/08/post-5975/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه تأثیر سودآوری و پراکندگی مالکیت بر میزان افشای اختیاری</a></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/08/post-5972/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7" data-mce-href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/08/post-5972/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D9%88%D8%A7%DA%A9%D9%86%D8%B4-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه تاثیر کیفیت سود بر واکنش سرمایه گذاران به گزارشات مالی تعدیلی شرکت ها</a></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/08/post-5968/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" data-mce-href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/08/post-5968/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%B2%DB%8C%D9%87-%D9%88%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AC%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه تجزیه وتحلیل فرآیند هزینه یابی فعلی براساس مراکز هزینه و امکان سنجی اجرای هزینه یابی</a></strong></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><strong><a href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/07/post-5943/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C" data-mce-href="http://download-thesis.blogsky.com/1395/05/07/post-5943/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%85%D8%AF%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%DA%A9-%D9%87%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه مدل سازی هایبرید سیستم کنترل ترافیک هوایی</a></strong></span></p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><font size="3">ورود به سایت از روی لینک زیر :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><img class="alignnone wp-image-29581" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" alt="دانلود فایل ارشد - همه رشته ها" width="106" height="85" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-7.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><h1 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 25px 0px 0px; font-family: arial; font-size: 22pt; height: 37px; direction: rtl;"><a href="http://download-thesis.blogsky.com/posts" target="" title="دانلود فایل پایان نامه ارشد" style="background-color: rgb(102, 0, 0);"><font color="#ffffff">دانلود فایل : پایان نامه های کارشناسی ارشد</font></a></h1></div> text/html 2016-07-28T17:36:00+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد - امکان دریافت رایگان پایان نامه ها http://reerreerer.mihanblog.com/post/15 <pre style="text-align: justify; border: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 1.2353; margin-bottom: 28px; max-width: 100%; overflow: auto; padding: 14px; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><img src="http://www.blogfa.com/photo/d/down-thesis.jpg" style="font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; text-align: center;"></pre><pre style="border: 1px solid rgb(234, 234, 234); margin-bottom: 28px; max-width: 100%; overflow: auto; padding: 14px; word-wrap: break-word; background-color: rgb(252, 252, 252);"><div style="text-align: justify;"><b style="line-height: 13.5883px; white-space: pre-wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma;">سایت دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد مدیریت حسابداری روانشناسی</b></div><div style="text-align: justify;"><font color="#333333" face="tahoma"><span style="line-height: 13.5883px; white-space: pre-wrap;"><b> امکان دریافت رایگان پایان نامه ها (معاوضه با فایل شما)</b></span></font><b style="line-height: 13.5883px; white-space: pre-wrap; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma;"> </b></div><font color="#333333"><span style="line-height: 13.5883px; white-space: pre-wrap;"><b> دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت کامپیوتر زبان و ادبیات علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله isi فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی و منابع طبیعی - تربیت بدنی بازاریابی گرافیک پژوهش </b></span></font> </pre><pre style="border: 1px solid rgb(234, 234, 234); margin-bottom: 28px; max-width: 100%; overflow: auto; padding: 14px; word-wrap: break-word; background-color: rgb(252, 252, 252);"><font color="#333333"><span style="line-height: 13.5883px; white-space: pre-wrap;"> </span><span style="line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"> </span></font></pre><pre style="font-family: Inconsolata, monospace; border: 1px solid rgb(234, 234, 234); font-size: 17px; line-height: 1.2353; margin-bottom: 28px; max-width: 100%; overflow: auto; padding: 14px; white-space: pre-wrap; word-wrap: break-word; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">نمونه هایی از پایان نامه ها :</pre><pre style="border: 1px solid rgb(234, 234, 234); margin-bottom: 28px; max-width: 100%; overflow: auto; padding: 14px; word-wrap: break-word; background-color: rgb(252, 252, 252);"><h2 class="hl" style="color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma; font-size: 9pt; line-height: normal; white-space: normal; margin-bottom: 5px; text-align: right; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://down-thesis.blogfa.com/post/7546" target="" title="پایان نامه سبک رهبری">پایان نامه رابطه بین سبک رهبری مبادله ای و میزان خلاقیت در کارکنان آموزش و پرورش</a></h2><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><h2 class="hl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: normal; text-align: right; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://down-thesis.blogfa.com/post/7514" target="" title="پایان نامه برق قدرت">پایان نامه استفاده از شبکه عصبی برای تخصیص تلفات در شبکه های قدرت</a></h2></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><h2 class="hl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: normal; text-align: right; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://down-thesis.blogfa.com/post/7402" target="" title="پایان نامه ارشد حقوقی">پایان نامه ارشد ماهیت حقوقی قرارداد بیمه اجباری شخص ثالث با تحلیل آراء قضایی</a></h2></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><h2 class="hl" style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma; margin-bottom: 5px; color: rgb(68, 68, 68); line-height: normal; text-align: right; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><a href="http://down-thesis.blogfa.com/post/7385" target="" title="پایان نامه وفاداری مشتری">پایان نامه تعیین نیت پاک و خوب کارکنان با میزان وفاداری مشتریان</a></h2></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><br></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;">لینک ورود به سایت :</div><div style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Inconsolata, monospace; font-size: 17px; line-height: 1.2353; white-space: pre-wrap;"><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="alignnone wp-image-29580" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" alt="دسترسی پایان نامه" width="90" height="90" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-8.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><a href="http://down-thesis.blogfa.com/posts/" target="" title="دسترسی پایان نامه ها"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#000099">دسترسی و دانلود پایان نامه های ارشد</font></a></div></pre> text/html 2016-07-28T17:35:39+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی سایت دانلود پایان نامه های رشته روانشناسی (ارشد) - فرمت ورد - متن کامل - همه گرایش ها http://reerreerer.mihanblog.com/post/14 <div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#663366">دانلود متن کامل صدها پایان نامه ارشد رشته روانشناسی - د<span style="line-height: 24px;">انلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی گرایش های مشاوره علوم تربیتی برنامه ریزی درسی مدیریت آموزشی بالینی عمومی – پروپوزال رایگان – مشاوره تخصصی</span></font></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/alll.png" data-mce-href="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/alll.png" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><img class="alignnone wp-image-1237" src="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/alll.png" alt="پایان نامه روانشناسی" width="512" height="337" data-mce-src="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/alll.png" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></div><div><br></div><div>نمونه هایی از لینک پایان نامه ها :</div><div><ul style="box-sizing: inherit; border: 0px; font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 16px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none; color: rgba(51, 51, 51, 0.701961); line-height: 24px; background-color: rgb(241, 241, 241);"><li style="box-sizing: inherit; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(51, 51, 51, 0.0980392); font-family: inherit; font-style: inherit; font-weight: inherit; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0.4688em 0px; vertical-align: baseline;"><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c/" data-mce-href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%d9%87%d8%b1%d9%87-%d9%88%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%b1%d8%b6%d8%a7%db%8c/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه ارتباط بهره وری شغلی با رضایت شغلی</a></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d9%88/" data-mce-href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d9%88%db%8c%da%98%da%af%db%8c-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d9%86%d8%ac%db%8c-%d8%b3%d9%88/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه تعیین ویژگی های روان سنجی سوالات بر اساس CTT برحسب داده های خام و داده های کدگذاری شده</a></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/" data-mce-href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%b9%d9%84%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه میزان تفاوت بین معلمان آموزش دیده و آموزش ندیده در کیفیت فرایند یاددهی – یادگیری به دانش آموزان</a></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4/" data-mce-href="http://psychologyfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d9%81%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%b4-%d8%b1%d9%88%d8%ad%db%8c%d9%87-%d8%ae%d9%84%d8%a7%d9%82%db%8c%d8%aa-%d9%88-%d9%be%da%98%d9%88%d9%87%d8%b4/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه افزایش روحیه خلاقیت و پژوهش در معلمان در جهت اجرای ارزشیابی توصیفی</a></span></p></li></ul></div><div>در موضوعات :</div><div><font size="1"><b>مهارت ارتباطی-سبک یادگیری-پیشرفت تحصیلی-انگیزش-طرحواره-سرسختی روانشناختی-الگوی رفتاری-سبک فرزندپروری-مهارت زندگی-افزایش صمیمیت-رضایت زناشوئی-آموزش مدارا-سلامت روان-مشاوره گروهی-هویت یابی-مقابله با استرس-مقابله با اضطراب-انتظارات جنسی-بهبود نگرش ها-شادکامی زنان-سبک عشق ورزی-تحول شناختی-هوش معنوی-عزت نفس-مدیریت استرس-جهت گیری مذهبی-کمال گرایی-سازگاری زناشویی-اضطراب اجتماعی-حافظه کوتاه مدت-تمرکز حواس -هویت جنسی--اختلال هویت جنسی-ابعاد شخصیت-سلامت روانی معتادان-عملکرد تحصیلی-خلاقیت-برون گرایی-درون گرایی-خودکارآمدی-مولفه های جنسی-باورهای غیرمنطقی-شیوه های فرزندپروری-سبک اسنادی-خودکارآمدی تحصیلی-اضطراب امتحان-باورهای معرفت شناختی-نیمرخ روانی-عملکرد حافظه-تعارضات زناشوئی-شیوه های فرزند پروری-الگوی ارتباطی-پرخاشگری-درمان فراشناختی-وابستگی به اینترنت-مهرات ابراز وجود-کاهش کمرویی-نارسائی هیجانی-مهارتهای خودآگاهی-تاب آوری-هوش اخلاقی-بهزیستی معنوی-هوش عاطفی-هوش اخلاقی-هوش اجتماعی-سبک رهبری-اختلال یادگیری-آموزش گروهی-افزایش شادکامی-هویت اجتماعی-خلاقیت هیجانی-گروه درمانی-تئوری ذهن-افزایش خلاقیت-کاهش اهمالگری-نظریه دلبیتگی-الگوی شادمانی-گرایشات تحصیلی-تیپ های شخصیتی - مثبت نگری-سلامت سازمانی-مشاوره توانبخشی-هوش کلامی-ویژگی های شخصیتی-ازدواج تحمیلی-بهره هوشی-سازگاری فرزندان-بدکارکردی جنسی-تعهد سازمانی-آموزش خلاقیت-حمایت سازمانی-اثربخشی آموزش</b></font></div><div><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید :</font></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-1.jpg" data-mce-href="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-1.jpg" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><img class="alignnone wp-image-1239" src="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-1.jpg" alt="دانلود متن کامل پایان نامه رشته روانشناسی" width="117" height="110" data-mce-src="http://psychologyfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-1.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><a href="http://psychologyfile.ir/" target="" title="پایان نامه روانشناسی"><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="3" color="#3333ff">سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته روانشناسی</font></div><div></div></a></div> text/html 2016-07-28T17:35:27+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی سایت دانلود پایان نامه های ارشد رشته حسابداری http://reerreerer.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;">سایت مرکز دانلود متن کامل با فرمت ورد - پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری - امکان دریافت رایگان پایان نامه (معاوضه با فایل شما) &nbsp;گرایش های مالی منابع انسانی مدیریت پروژه مالی ارزش افزوده پیمانکاری بورس اوراق بهادار تهران &nbsp;پروپوزال رایگان در موضوعات مختلف</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"><a href="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/8.png" data-mce-href="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/8.png" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none;"><img class="alignnone wp-image-190" src="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/8.png" alt="دانلود پایان نامه ارشد رشته حسابداری" width="442" height="243" data-mce-src="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/8.png" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle;"></a></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;">نمونه هایی از لینک های پایان نامه ها:</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87/" data-mce-href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%a7%d9%84%da%a9%db%8c%d8%aa%db%8c-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d9%87/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه تأثیر ساختار مالکیتی شرکت های پذیرفته شده در بورس بر بیش اعتمادی</a></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%88%d9%87/" data-mce-href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%db%8c%d8%b2%d8%a7%d9%86-%d8%ac%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%88%d8%ac%d9%88%d9%87/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه ارتباط بین میزان جریان وجوه نقد و میزان بدهی شرکت ها در بازار ایران</a></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad/" data-mce-href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%a7%d9%86%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه ارزیابی توانایی سیستم های حسابداری مدیریت در توسعه سرمایه فکری سازمان تامین اجتماعی</a></span></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif; font-size: 17px; line-height: 28.0007px;"><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7/" data-mce-href="http://thesisaccounting.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d8%b3%d8%a7%d8%a8%d8%af%d8%a7/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه استفاده از سیستمهای حسابداری مدیریت و تاثیر آن بر توسعه بعد سرمایه انسانی</a></span></p><ul style="box-sizing: inherit; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="box-sizing: inherit; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(51, 51, 51, 0.0980392); margin: 0px; outline: 0px; padding: 0.4688em 0px; vertical-align: baseline; background-color: rgb(241, 241, 241);"><font size="2"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 28.0007px; background-color: rgb(255, 255, 255);">در موضوعاتی مانند :&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 31.9998px; background-color: rgb(255, 255, 255);">ریسک اعتباری - انتخاب مشتری - اعطای تسهیلات -&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 31.9998px; background-color: rgb(255, 255, 255);">سرمایه گذاری سهام</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 31.9998px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;- بیمه نامه - صورت های مالی - تکنیک داده کاوی - مدیریت ریسک - حاکمیت شرکتی - رکود بازار-خالص دارایی-سود سهام-تقسیم سود-گزارشگری مالی-ساختار مالکیت - بورس اوراق بهادار-تقارن اطلاعات-تهاتر - تفریغ بودجه - سربار-ترازنامه -اعتبار سنجی - خصوصی سازی-فرار مالیاتی -اطمینان اطلاعاتی -مسوولیت اجتماعی -&nbsp;</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: inherit; font-style: inherit; line-height: 31.9998px; background-color: rgb(255, 255, 255);">اجتناب مالیاتی - سود حسابداری -سود مالیاتی -ضریب واکنش سود - جذب سپرده - واکنش سرمایه گذاران-هزینه یابی-کیفیت حسابرسی-تصمیم گیری سرمایه گذاری- تمرکز مالکیت -معیارهای ریسک - کارایی حسابرسی-قیمت تمام شده-تخصیص منابع-تقلب&nbsp;</span><span style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><font color="#333333" face="inherit"><span style="font-style: inherit; line-height: 31.9998px;">گزارشگری مالی-نقدشوندگی سهام-موجودی نقدی-سود مدیریت-گردش عملیات-سلامت مالی-افشای اطلاعات مالی - رشد درآمد - هموارسازی سود-حجم معاملات-جریانات نقدی-اندازه شرکت-اقلام تعهدی-ارزش گذاری-ارزش افزوده اقتصادی-سرمایه فکری-سرمایه نوآوری-نسبتهای مالی-خطای پیش بینی سود-تغییر نرخ مالیات - عملکرد سیستم بانکی-محافظه کاری سود-جریان وجوه نقد-پیش بینی سود آتی-سود انباشته-منطق فازی-شبکه عصبی-مدیریت سرمایه-چسبندگی هزینه-هزینه ورودی شرکت-پیش بینی عوامل تولید-</span></font><font color="#333333" face="Arial, Tahoma, sans-serif"><span style="line-height: 31.9998px;">اقلام تعهدی اختیاری - افزایش محافظه کاری سود-دارایی نامشهود-سطح اتکا حسابرسان-حسابرسی شرکت-ریسک نقدینگی-اطمینان مدیریت-ریسک اعتباری-ریسک قابل پذیرش-اثرات تورم-فرسایش سرمایه-حسابرسی مستقل مالی-نسبت های مالی تعهدی-اقلام تعهدی-سودمندی اطلاعات-ریسک سیستماتیک-ارزش دفتری-بازده سهام-سودآتی بازار-ساختار سازمانی-ورشکستگی شرکت-قیکت گذاری سهام-تعدیل سود-ترکیب مالکیت</span></font></span></font></li><li style="text-align: center; box-sizing: inherit; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(51, 51, 51, 0.0980392); margin: 0px; outline: 0px; padding: 0.4688em 0px; vertical-align: baseline;"><font size="3" color="#660000"><b><font face="Arial, Tahoma, sans-serif"><span style="line-height: 31.9998px;">متن کامل هزاران پایان نامه با فرمت ورد :&nbsp;</span></font><span style="line-height: 31.9998px; font-family: Arial, Tahoma, sans-serif;">امکان خرید و دانلود و یا دریافت رایگان (معاوضه با فایل شما) :</span></b></font></li><li style="text-align: center; box-sizing: inherit; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(51, 51, 51, 0.0980392); margin: 0px; outline: 0px; padding: 0.4688em 0px; vertical-align: baseline;"><span style="line-height: 31.9998px; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Arial, Tahoma, sans-serif;"><a href="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-2.jpg" data-mce-href="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-2.jpg" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; line-height: 28.0007px; text-align: start;"><font size="3"><b><img class="alignnone size-full wp-image-197" src="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-2.jpg" alt="aroow-down-thesis (2)" width="160" height="160" data-mce-src="http://thesisaccounting.ir/wp-content/uploads/2016/07/aroow-down-thesis-2.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></b></font></a></span></li></ul><div style="text-align: center;"><font size="3"><b><br></b></font></div><div><a href="http://thesisaccounting.ir/" target="" title="پایان نامه حسابداری"><font size="3" color="#3333ff"><b><div style="text-align: center;">سایت مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته حسابداری</div><ul style="box-sizing: inherit; border: 0px; margin: 0px; outline: 0px; padding: 0px; vertical-align: baseline; list-style: none;"><li style="text-align: center; box-sizing: inherit; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgba(51, 51, 51, 0.0980392); margin: 0px; outline: 0px; padding: 0.4688em 0px; vertical-align: baseline;"></li></ul></b></font></a></div></div> text/html 2016-07-28T17:35:15+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی سایت مرجع دانلود متن کامل مقاله و پایان نامه http://reerreerer.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;">خرید و فروش متن کامل مقاله و&nbsp;<a href="http://filedown.mihanblog.com/" target="" title="پایان نامه های میهن بلاگ"><font color="#3333ff">پایان نامه</font></a>&nbsp;های همه رشته های دانشگاهی &nbsp;عمران برق روانشناسی&nbsp;<a href="http://thesis-accounting.ruzfa.ir/posts/" target="" title="پایان نامه رشته حسابداری"><font color="#3333ff">حسابداری</font>&nbsp;</a>&nbsp; رشته&nbsp;<a href="http://k-thesis.blogfa.com/" target="" title="پایان نامه مدیریت"><font color="#3333ff">مدیریت&nbsp;</font></a>صنایع مکانیک<font color="#3333ff">&nbsp;</font><a href="http://thesislaw.rozblog.com/" target="" title="پایان نامه رشته حقوق"><font color="#3333ff">حقوق</font>&nbsp;</a>کامپیوتر ادبیات فقه الهیات معماری</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">در همه رشته ها و همه گرایش ها :</div><div><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه زیست شناسی انسانی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه زیست شناسی تکاملی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه زیست شناسی دریایی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه زیست شناسی دستگاه‌ها</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه زیست شناسی رایانشی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه زیست شناسی رشد</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;"><a href="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" data-mce-href="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" style="text-align: start;"><img class="alignnone size-full wp-image-8046" src="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" alt="دانلود متن کامل با فرمت ورد پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک " width="669" height="357" data-mce-src="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/RM77WRO.png" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a>پایان نامه ارشد زمین‌ریخت‌شناسی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه ارشد زمین‌ساخت</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه ارشد زمین‌سنجی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">پایان نامه ارشد زمین‌شناسی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;گرایش های مختلف پایان نامه های ارشد رشته شیمی:</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;محاسباتی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;محض</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;معدنی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;نظری</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">‌فیزیک</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">‌انفورماتیک</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;آلی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;تجزیه</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;رایانشی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;کوانتومی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;گرایش های مختلف پایان نامه های ارشد رشته&nbsp;زبان شناسی :</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;مردم‌شناختی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;اجتماعی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">تاریخی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;توصیفی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;قومی</p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><font size="3">برای ورود به سایت روی لینک زیر کلیک کنید :</font></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><a href="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-455450.jpg" data-mce-href="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-455450.jpg" style="font-size: 12px; text-align: start;"><img class="alignnone size-full wp-image-7936" src="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-455450.jpg" alt="پایان نامه و مقاله" width="111" height="111" data-mce-src="http://paper20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-455450.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a></p><p style="text-align: center; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 18px;"><a href="http://paper20.ir/" target="" title="پایان نامه ها و مقاله ها"><font size="3"></font></a></p><div></div><p></p><div><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><a href="http://paper20.ir/" target="" title="پایان نامه و مقاله همه رشته ها"><font size="3" color="#3333ff">دانلود متن کامل پایان نامه ها و مقاله ها</font></a></p></div></div> text/html 2016-07-28T17:35:03+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی ارشد فایل : دانلود جدیدترین منابع پایان نامه مقاله تحقیق http://reerreerer.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center;">دانلود جدیدترین منابع پایان نامه مقاله ISI تحقیق متن کامل با فرمت فرمت - دسترسی به منابع پایان نامه های ایران داک</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/psychology-7.jpg" data-mce-href="http://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/psychology-7.jpg" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(51, 51, 51); text-decoration: none; font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><img class="alignnone size-medium wp-image-7535" src="http://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/psychology-7-300x167.jpg" alt="پایان نامه و مقاله ارشد" width="300" height="167" data-mce-src="http://arshadfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/psychology-7-300x167.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; border: 0px; vertical-align: middle; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a></div><div><p style="text-align: center; margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;">نمونه پایان نامه ها :</p><ul style="margin: 0px 0px 28px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><li><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-silicon-opening-switch/" data-mce-href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%af%db%8c%d9%88%d8%af-%d9%86%db%8c%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%d8%af%db%8c-silicon-opening-switch/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه طراحی دیود نیمه هادی&nbsp;</a></span></li><li><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%a2/" data-mce-href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%aa%d8%b9%db%8c%db%8c%d9%86-%d8%a7%d8%ab%d8%b1-%d8%a8%d8%ae%d8%b4%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%d9%87-%db%8c-%d8%b0%d9%87%d9%86-%d8%a2/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه تعیین اثر بخشی مداخله ی ذهن آگاهی&nbsp;</a></span></li><li><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d9%88/" data-mce-href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d9%88%d8%b4%d9%85%d9%86%d8%af-%da%a9%d9%86%d8%aa%d8%b1%d9%84-%d8%b3%d9%88/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه طراحی سیستم هوشمند کنترل سوخت و هوا و متوسط دما&nbsp;</a></span></li><li><span data-mce-style="color: #0000ff;" style="color: rgb(0, 0, 255);"><a href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%ae/" data-mce-href="http://arshadfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d9%87%d8%a8%d9%88%d8%af-%d8%b4%d8%a7%d8%ae%d8%b5-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%ae/" data-mce-style="color: #0000ff;" style="border-bottom-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(51, 51, 51); color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: none;">پایان نامه بهبود شاخص های سلامت روانی</a></span></li></ul><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه مکانیک</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه ساخت و تولید</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه نانو</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه نرم‌افزار</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه نفت</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه هسته‌ای</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه هوافضا</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه مواد</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه پلیمر</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه سرامیک</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه متالورژی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه وسائل نقلیه</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه خودرو</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه عمران</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">زمین‌شناسی پایان نامه</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه بزرگراه</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه ترابری</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه خاک و پی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه زمین‌لرزه</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه کشاورزی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">صنایع غذایی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه کنترل</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه محیط زیست</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه مخابرات</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه معدن</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه معماری</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه معماری دریایی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه طراحی و تعمیر موتور کشتی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه طراحی کشتی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه ابزار دقیق</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه الکترونیک</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه ایمنی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه برق</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه بوم‌شناسی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه&nbsp;تضمین کیفیت</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه رایانه</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه زیستی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه پزشکی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه زیست‌مکانیک</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه سازه</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه سامانه‌ها</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه شیمی</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px; text-align: center;">پایان نامه صنایع</p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); line-height: 19.7652px;"><font size="3">&nbsp;لینک سایت :</font></p><p style="margin: 0px 0px 28px; color: rgb(51, 51, 51); font-size: 12px; line-height: 19.7652px;"><img src="http://managerfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis.jpg" alt="پایان نامه"></p></div><div><a href="http://arshadfile.ir/" target="" title="ارشد فایل"><div><font size="3" color="#3333ff">ارشد فایل : دانلود جدیدترین منابع پایان نامه مقاله تحقیق&nbsp;</font></div><div></div></a></div> text/html 2016-07-28T12:24:18+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی سایت دانلود پایان نامه - همه رشته ها http://reerreerer.mihanblog.com/post/10 <p class="MsoNormal" dir="RTL" style="text-align: center;"><span lang="FA" style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi"><b>ایده راه اندازی این سایت از آنجایی در ذهنم شکل گرفت که برای پیدا کردن یک پاراگراف از یک کتاب 12 کتابخانه شهر را زیر ورو کردم. تا بلاخره پیدا کردم.<o:p></o:p></b></span></p> <span style="font-family: Arial, sans-serif;"><div style="text-align: center;"><b>بعد از آن تصمیم گرفتم خودم سایتی راه اندازی کنم و منابع علمی را به صورت دسته بندی شده در اختیار علاقه مندان قرار دهم.</b></div></span><div><div style="text-align: center;"><font face="Arial, sans-serif"><b><br></b></font></div><div style="text-align: center;">سایت تخصصی دانلود پایان نامه - همه رشته ها :&nbsp;<a href="http://derkheti20.4kia.ir/" target="" title="پایان نامه مدیریت">مدیریت</a>&nbsp;حسابداری&nbsp;<a href="http://law-thesis.4kia.ir/" target="" title="پایان نامه حقوق">حقوق</a>&nbsp;<a href="http://thesis-dl1.4kia.ir/" target="" title="پایان نامه روانشناسی">&nbsp;روانشناسی</a>&nbsp;تربیت بدنی&nbsp;<a href="http://thesis-civil.blogsky.com/" target="" title="پایان نامه عمران">عمران</a>&nbsp;معماری</div><div style="text-align: center;">&nbsp;برق کامپیوتر کشاورزی صنایع مکانیک و..</div><div><br></div><div><a href="http://payan20.ir/wp-content/uploads/2016/07/Old-books-1_001.jpg" data-mce-href="http://payan20.ir/wp-content/uploads/2016/07/Old-books-1_001.jpg" style="font-family: DroidNaskh, Roboto, tahoma, sans-serif; font-size: 15px; line-height: 22.5px;"><img class="alignnone size-full wp-image-24369" src="http://payan20.ir/wp-content/uploads/2016/07/Old-books-1_001.jpg" alt="پایان نامه" width="531" height="433" data-mce-src="http://payan20.ir/wp-content/uploads/2016/07/Old-books-1_001.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;"></a><br><div><br></div><div>عناوین برخی سمینارها و پایان نامه ها :</div><div><h3 class="widgettitle" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 8px; padding: 0px; border: 0px rgb(225, 225, 225); font-stretch: inherit; font-size: 1.1em; line-height: 1.1em; font-family: null, HelveticaNeue, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; vertical-align: baseline; text-transform: uppercase; color: rgb(34, 34, 34); background-color: rgb(248, 248, 248);"><br></h3><div><div>جدید ترین پایان نامه ها :</div><div><br></div><div><br></div><div>سمینار قیمت گذاری توان رادیواکتیو در محیط تجدید ساختار شده</div><div>پایان نامه پیاده سازی شاخص های تشخیص پدیده ناپایداری ولتاژ و بهبود شاخص انتخابی (VSLBI)</div><div>پایان نامه تحلیل حرارتی – مغناطیسی ترانسفورماتورهای توزیع تحت شرایط نامتعادل</div><div>سمینار طراحی گیرندهی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس</div><div>سمینار کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی</div><div>سمینار کنتر ل و تعیین موقعیت ماهواره</div><div>سمینار تشخیص تهاجم در شبکه های کامپیوتری با استفاده از شبکه عصبی</div><div>سمینار کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC</div><div>سمینار کنترل و هدایت موشک های خارج از جو</div><div>پایان نامه تشخیص گفتار از موسیقی به روش شبکه عصبی مصنوعی</div><div>سمینار لیزر و تمام نگاری و کاربردهای لیزر</div><div>پایان نامه تعیین ظرفیت های استاتیکی و دینامیکی خطوط انتقال</div><div>پایان نامه جایابی بهینه دستگاههای اندازه گیری جهت شناسایی مکان و میزان منابع هارمونیکی</div></div><div><font size="3">برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک نمایید :</font></div><div><font size="3"><br></font></div><div><a href="http://payan20.ir/" target="" title="پایان نامه همه رشته ها"><div><font size="3" color="#3333ff">&nbsp;سایت تخصصی دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد (همه رشته ها)</font></div><div></div></a></div> </div></div></div> text/html 2016-07-28T12:07:54+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و مقاله همه رشته ها http://reerreerer.mihanblog.com/post/9 <br><div align="center"><br><br><br><font size="3">سایت دانلود رایگان پایان نامه<br><br>در دسته بندی&nbsp; رشته های :</font><br><br>اقتصاد<br><br>برق<br><br>پزشکی و پیراپزشکی<br><br>تاریخ<br><br>تربیت بدنی<br><br>جامعه شناسی<br><br>جوشکاری<br><br>حسابداری<br><br>حقوق<br><br>دسته‌بندی نشده<br><br>روانشناسی<br><br>ریاضی<br><br>زیست شناسی<br><br>صنایع<br><br>صنایع غذایی<br><br>علوم سیاسی<br><br>عمران<br><br>فقه و معارف اسلامی<br><br>فناوری اطلاعات<br><br>فیزیک<br><br>کامپیوتر (سخت افزار و نرم افزار)<br><br>کشاورزی<br><br>محیط زیست<br><br>مدیریت<br><br>مدیریت آموزشی<br><br>معماری و شهرسازی<br><br>مکانیک<br><br>مهندسی کشاورزی<br><br>مهندسی نساجی<br><br>مواد – متالوژی<br><br>هنر<br><br><a href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-dl.jpg" data-mce-href="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-dl.jpg"><img data-mce-selected="1" class="alignnone wp-image-28705" src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-dl.jpg" alt="دانلود رایگان پایان نامه" data-mce-src="http://tahghigh20.ir/wp-content/uploads/2016/07/thesis-dl.jpg" height="254" width="327"></a><br><br>مرجع دانلود رایگان پایان نامه تحقیق و پروژه و مقاله در همه رشته ها : مدیریت حسابداری اقتصاد روانشناسی حقوق برق عمران کامپیوتر صنایع کشاورزی هنر معماری - فرمت ورد - متن کامل<br><br>نمونه هایی از پایان نامه ها :<br><br><ul><li> <a href="http://tahghigh20.ir/پایان-نامه-پیش-بینی-قیمت-بازار-برق-با-اس/">پایان نامه پیش بینی قیمت بازار برق با استفاده از شبکه های عصبی</a></li><li> <a href="http://tahghigh20.ir/پایان-نامه-بررسی-اولویت-اثر-گذاری-ابعا/">پایان نامه بررسی اولویت اثر گذاری ابعاد سرمایه فکری بر عملکرد مالی بانک ها وبیمه های</a></li><li> <a href="http://tahghigh20.ir/پایان-نامه-بررسی-مشکلات-سیاست-کیفری-ای-2/">پایان نامه بررسی مشکلات سیاست کیفری ایران درارتباط با اصل صلاحیت واقعی</a></li><li> <a href="http://tahghigh20.ir/دانلوئ-پایان-نامه-سنجش-میزان-عملکرد-ما/">دانلوئ پایان نامه سنجش میزان عملکرد مالی سرپرستی بانک ها وبیمه های استان گیلان</a></li></ul><p><font size="3">برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:</font></p><p><font size="3"><a href="http://tahghigh20.ir/" target="" title="دانلود رایگان پایان نامه">سایت دانلود رایگان پایان نامه</a></font></p></div> text/html 2016-07-28T09:59:45+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی اصیل فایل : متن کامل پایان نامه های دانشگاهی http://reerreerer.mihanblog.com/post/8 <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin" lang="FA">دانلود متن کامل با فرمت ورد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کامپیوتر زبان و ادبیات فارسی و عربی تاریخ روانشناسی علوم تربیتی فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان علوم اجتماعی و جامعه شناسی علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله </span><span dir="LTR">isi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin"><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">فناوری اطلاعات- دانلود رایگان پایان نامه- علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی و منابع طبیعی - <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>تربیت بدنی</span></span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font: minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"> بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار طراحی صنعتی عکاسی نقاشی -طراحی لباس معارف اسلامی - حکمت اسلامی – علوم اقتصادی – بانکداری (علوم بانکداری) – علوم انتظامی – جغرافیای سیاسی – کتابداری -ریاضی آمار – علوم کامپیوتر – دامپزشکی – پایان نامه ها و رساله های مقطع دکتری </span><span dir="LTR">Phd</span><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"> پایان نامه تحلیل سیستم ها – پایان نامه مهندسی نفت – زیست شناسی – گیاه شناسی – زمین شناسی </span></b></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA"><a href="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/THESIS-1.jpg" data-mce-href="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/THESIS-1.jpg"><img data-mce-selected="1" class="alignnone wp-image-6750" src="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/THESIS-1.jpg" alt="سایت تخصصی دانلود پایان نامه" data-mce-src="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/THESIS-1.jpg" height="200" width="356"></a><br></span></p>نمونه هایی از پایان نامه ها :<br><br><ul><li> <a href="http://asilfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b9%d8%b1%d9%81-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d8%b1%d9%88%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%85%d8%aa%d8%ad%d8%af%d8%a7%d9%84%d8%b4%da%a9%d9%84-%d8%a7/">پایان نامه عرف ها و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی</a></li><li> <a href="http://asilfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%85%d8%af%db%8c%d8%b1%db%8c%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%81%da%a9%d8%b1%db%8c-%d8%a8%d8%b1/">پایان نامه بررسی مدیریت سرمایه فکری بر عملکرد مالی سرپرستی بانک ها و بیمه های</a></li><li> <a href="http://asilfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d9%86%d8%b3%d8%a8%d8%aa-%d8%aa%d8%b9%d9%87%d8%af-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%db%8c-%d8%a8%d8%a7-%d8%aa%d8%b9%d9%87/">پایان نامه بررسی نسبت تعهد طبیعی با تعهد مدنی و تعهد اخلاقی</a></li><li> <a href="http://asilfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%be%d8%ae%d8%b4-%d8%a8%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d9%87%db%8c%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%aa%d9%85-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%82%d8%af/">پایان نامه پخش بار بهینه در سیستم های قدرت با استفاده از روش هوشمند بهینه سازی اجتماع ذرات (PSO)</a></li></ul><br><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">در مقاطع مختلف :</span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پایان نامه کاردانی</span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پایان نامه کارشناسی</span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پایان نامه کارشناسی ارشد</span></b></p><b> </b><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri;mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family: Calibri;mso-hansi-theme-font:minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font: minor-bidi" lang="FA">پایان نامه دکتری</span></b></p> <p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span dir="LTR">برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید</span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><span dir="LTR"><a href="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/141985615752731.jpg" data-mce-href="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/141985615752731.jpg"><img data-mce-selected="1" class="alignnone wp-image-6759" src="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/141985615752731-180x180.jpg" alt="پایان نامه های همه رشته ها" data-mce-src="http://asilfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/141985615752731-180x180.jpg" height="77" width="77"></a> </span></p><p class="MsoNormal" dir="RTL" align="center"><a href="http://asilfile.ir/" target="" title="سایت تخصصی دانلود پایان نامه"><span dir="LTR">سایت تخصصی دانلود پایان نامه</span></a><span dir="LTR"></span></p> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="373"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--> text/html 2016-07-28T09:26:16+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی مرجع دانلود پایان نامه های ارشد رشته مدیریت http://reerreerer.mihanblog.com/post/7 &nbsp;<br>دانلود پایان نامه های مقطع&nbsp; کارشناسی ارشد رشته مدیریت گرایش های دولتی بازرگانی - بازاریابی مالی صنعتی -پروپوزال رایگان مدیریت<br><br>با موضوعاتی نظیر :<br><br>تسهیم دانش - افزایش عملکرد - ساختار سازمانی - بهینه سازی سازمانی - اثر بخشی سازمانی - استراتژی سازمانی - ادراک کارکنان -&nbsp; شخصیت کارکنان - انگیزش شغلی - بودجه ریزی عملیاتی - وفاداری مشتری - مدیریت بیمه - توسعه صادرات - مدیریت تجارت - تسهیل تجارت - هزینه تولید - ارزش درک شده - کیفیت درک شده - عوامل موفقیت مدیریت - تعهد سازمانی - تعهد کارکنان - ارزش ویژه برند - تبلیغات شفاهی - تبلیغات دهان به دهان - تاثیر اعتماد - هوش فرهنگی -سبک تصمیم گیری- رفتار شهروندی - تخصیص منابع - ارزیابی عملکرد مالی - توسعه بیمه - مدیریت اقتصادی - سرمایه فکری - عملکرد برند -بیمه مالیاتی بورس اوراق بهادار منابع انسانی بهره وری زنجیره تامین <br>تمام متن - با فرمت ورد word قابل ویرایش<br><br><div align="center"><a href="http://managerfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/manage.jpg" data-mce-href="http://managerfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/manage.jpg"><img data-mce-selected="1" class="alignnone size-medium wp-image-5578" src="http://managerfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/manage-300x172.jpg" alt="manage" data-mce-src="http://managerfile.ir/wp-content/uploads/2016/07/manage-300x172.jpg" height="154" width="269"></a><br></div>لیست تعدادی از پایان نامه های دانلودی :<br><br><a href="http://managerfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d8%a8-%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%b4%d8%a7/">پایان نامه رتبه بندی شعب بانک بر اساس شاخص‌های تعیین شده</a><br><a href="http://managerfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%ab%db%8c%d8%b1-%d8%a8%da%a9%d8%a7%d8%b1%da%af%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%aa%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d8%aa/">پایان نامه بررسی تأثیر بکارگیری تجارت الکترونیکی در بهبود نظام توزیع کالا</a><br><a href="http://managerfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%86%d9%81%d9%88%d8%b0%da%a9%d8%a7%d8%b1%db%8c%d8%b2%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87%d8%a8%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%af%d8%a7/">پایان نامه نفوذ(کاریزما)رهبر و ایجاد دانش در سازمان صندوق های بازنشستگی</a><br><a href="http://managerfile.ir/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d9%88-%da%a9%db%8c%d9%81%db%8c%d8%aa-%d8%a7%d8%b1%d8%aa%d8%a8%d8%a7%d8%b7-%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%a8%da%a9%d8%a7/">پایان نامه کمیت و کیفیت ارتباط میان بکارگیری دانش و مسیر شغلی در سازمان صنعت، معدن</a><br>پایان نامه تعیین اثر رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند<br>پایان نامه بررسی تعیین اثر رضایت مشتری بر شهرت شرکت<br>پایان نامه تاثیر ویژگی شخصیتی وظیفه مداری مدیران بر ابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران<br>پایان نامه تاثیر شخصیتی گشودگی تجربه مدیران بر ابعاد هشت گانه<br>پایان نامه تاثیر شخصیتی برون گرایی مدیران برابعاد هشت گانه ویژگیهای کارآفرینی مدیران<br>پایان نامه روش های یادگیری استراتژیک بر تعهّد افراد برای شرکت های تجاری کوچک و متوسّط<br>پایان نامه نقش تمایل به پرداخت هزینه بیشتر برای نام تجاری برتصمیم ورفتارخرید در مشتریان<br>پایان نامه وجود سازمان های خدماتی امکان بهینه کردن هزینه<br>پایان نامه انتخاب گزینه های ارجح تر به منظور کاهش هزینه<br>پایان نامه مطالعه متغیرهای مؤثر در شکل گیری هزینه های سازمان<br>پایان نامه رتبه بندی هزینه ها و تعیین اثرگذارترین هزینه در سازمان خدماتی<br>پایان نامه ارتباط بین عوامل محیطی خرد-ملی و رقابت پذیری در شرکتهای بیمه<br>پایان نامه در پرداخت خسارت به زیان‌دیدگان عاملی برای رضایت‌مندی مشتریان<br>پایان نامه مکان ارائه خدمات پرداخت خسارت، عاملی برای رضایت‌مندی مشتریان<br>پایان نامه واحد پرداخت خسارت از امکانات رفاهی عاملی برای رضایت‌مندی مشتریان<br>دانلود پایان نامه بررسی مزیت مدل پیشنهادی<br>پایان نامه بررسی اثرات مدل پیشنهادی زیست محیطی<br>پایان نامه تاثیر ایمنی بوجود آمده بوسیله اتوماسیون اداری در سازمان<br><br><font size="3">برای ورود به سایت می توانید روی لینک زیر کلیک کنید<br><br><a href="http://managerfile.ir/" target="" title="پایان نامه مدیریت">پایان نامه های رشته مدیریت</a></font><br> <br>تمام متن - با فرمت ورد word قابل ویرایش<br><br><br> text/html 2016-07-28T08:54:42+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی دانلود و دسترسی به هزاران پایان نامه فقط با یک پسورد http://reerreerer.mihanblog.com/post/6 سایت تخصصی دانلود پایان نامه<br>مرکز و مرجع پایان نامه های دانشگاهی<br><br>بزرگترین مرجع و مرکز دانلود پایان نامه (متن کامل فرمت ورد) فروش و خرید پایان نامه (کارشناسی و ارشد)همه رشته ها و دانشگاه ها<br><br>رشته های :<br><b><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><a href="http://www.payanname.net/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82/" target="" title="پایان نامه حقوق ">حقوق</a> (جزا و جرم شناسی خصوصی عمومی بین الملل تجارت بیمه کیفری و ...)&nbsp; مدیریت (بازرگانی دولتی صنعتی منابع انسانی کارآفرینی و...) روانشناسی(بالینی عمومی مدیریت آموزشی برنامه ریزی درسی ) <a href="http://www.payanname.net/%d9%82%d8%b3%d9%85%d8%aa-%d8%a7%d9%88%d9%84-%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4/" target="" title="پایان نامه حسابداری">حسابداری</a> (دولتی صنعتی و...) عمران (سازه زلزله راه و ترابری و...) <a href="http://www.payanname.net/%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%88-%d8%b4%d9%87/" target="" title="پایان نامه معماری و شهرسازی">معماری و شهرسازی</a> برق (قدرت مخابرات کنترل الکترنیک ) تربیت بدنی کامپیوتر نرم افزار و سخت افزار&nbsp; صنایع غذایی علوم اجتماعی هنر علوم سیاسی مکانیک (سیالات - تبدیل انرژی جامدات) اقتصاد پلیمر معدن </font><font face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif">دانلود متن کامل با فرمت ورد <span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>پایان نامه های کارشناسی ارشد خرید و فروش و معاوضه پایان نامه آرشیو پایان نامه مجموعه کامل پایان نامه دسترسی متن کامل پایان نامه های ایران داک (گنج)رشته حسابداری مدیریت دولتی بازرگانی مالی منابع انسانی زنجیره تامین حقوق جزا جرم شناسی بین الملل خصوصی عمومی برق قدرت الکترونیک مخابرات کنترل عمران خاک سازه زلزله مکانیک سیالات حرارت<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp; </span>کامپیوتر ادبیات تاریخ <a href="http://www.payanname.net/%D9%84%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%B4/" target="" title="پایان نامه روان شناسی و علوم تربیتی">روانشناسی علوم تربیتی</a> فقه الهیات فلسفه ادیان دانشگاه آزاد صنایع جغرافیا رشته زبان <a href="http://www.payanname.net/category/%d8%a7%d9%86%d8%b3%d8%a7%d9%86%db%8c/%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85-%d8%a7%d8%ac%d8%aa%d9%85%d8%a7%d8%b9%db%8c-%d8%8c-%d8%ac%d8%a7%d9%85%d8%b9%d9%87-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%8c-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%b4%d9%86%d8%a7%d8%b3%db%8c/" target="" title="پایان نامه علوم اجتماعی و جامعه شناسی">علوم اجتماعی و جامعه شناسی</a> علوم سیاسی فناوری اطلاعات معدن مواد نساجی هنر هوافضا مقاله <span dir="LTR">isi</span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span><span dir="RTL"></span> <span lang="FA">فناوری اطلاعات علوم ارتباطات معماری و شهرسازی برنامه ریزی شهری مدیریت آموزشی شیمی فیزیک ریاضی زیست شناسی کشاورزی تربیت بدنی</span> بازاریابی گرافیک پژوهش هنر تبدیل انرژی مشاوره ساخت و تولید صنایع غذایی رایگان پروژه تحقیق پژوهش مقاله پلیمر سمینار</font> </b><br><!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><b><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif;mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin;mso-hansi-font-family:Calibri;mso-hansi-theme-font: minor-latin;mso-bidi-font-family:Arial;mso-bidi-theme-font:minor-bidi" lang="FA"></span> </b><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>EN-US</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>FA</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> <w:EnableOpenTypeKerning/> <w:DontFlipMirrorIndents/> <w:OverrideTableStyleHps/> </w:Compatibility> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="373"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Mention"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Smart Hyperlink"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} </style> <![endif]--><br><h3 class="Koodak" style="text-align: center;"><a href="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/photo_2016-07-28_11-21-53.jpg" data-mce-href="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/photo_2016-07-28_11-21-53.jpg"><img data-mce-selected="1" class="alignnone wp-image-69272" src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/photo_2016-07-28_11-21-53.jpg" alt="متن کامل پایان نامه ها" data-mce-src="http://www.payanname.net/wp-content/uploads/2016/07/photo_2016-07-28_11-21-53.jpg" height="411" width="692"></a></h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;">برخلاف سایت های دیگر که فایل ها را به صورت تکی می فروشند روال سایت ما این است که شما با یک بار خرید پسورد سایت &nbsp;می توانید از تمام پایان نامه ها به صورت نامحدود و مادام العمر استفاده کنید.</h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;"><br></h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;">این پسورد برای تمام پایان نامه هایی است که لینک دانلود آن مستقیما در سایت www.payanname.net درج شده است <br></h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;"><br></h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;">پسورد همه فایل های دانلودی در سایت یکسان می باشد.</h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;">همه فایل های سایت ما با فرمت ورد و قابل ویرایش و کپی کردن می باشند</h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;"><strong>بعد از پرداخت روی تکمیل خرید کلیک کنید تا به صفحه دانلود رمز &nbsp;هدایت شوید .</strong></h3><h3 class="Koodak" style="text-align: center;"><strong>این رمز مادام العمر و برای تمام فایل های سایت است و با داشتن آن می توانید به متن کامل تمام پایان نامه های سایت ما دسترسی داشته باشید.</strong></h3><p><font size="2">برای خرید پسورد سایت پایان نامه و دیدن لیست کامل پایان نامه ها می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:</font></p><p><br></p><a href="http://www.payanname.net/password-2/" target="_blank" title="پسورد سایت پایان نامه دات نت">&nbsp;پسورد سایت پایان نامه دات نت</a> text/html 2016-07-28T06:17:32+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی مرجع دانلود پایان نامه ارشد رشته حقوق http://reerreerer.mihanblog.com/post/4 <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">لیست تعدادی از عناوین&nbsp; پایان نامه ها که درسایت می توانید متن کامل آنها را با فرمت ورد دانلود نمایید :<br><br>پایان نامه بررسی مخففات لحاظ شده در قوانین جدید مربوط به کودکان بزهکار</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی نقش تسبیب از منظر فقه و حقوق موضوعه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی تضمین امنیت شاهد و مطلع در برابر انتقام جویی<br>پایان نامه بررسی و ارزیای نقاط قوت و ضعف سیاست کیفری ایران در خصوص دیات<br>پایان نامه مشخص شدن خلأ های موجود در حقوق ایران و ارائه راهکارهای جدید در جهت تفسیر قوانین<br>پایان نامه بررسی خیار تاخیر ثمن در حقوق ایران<br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"></span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی عقد مغارسه و باغبانی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه شناخت و آگاهی بر علل روان شناختی – شخصیتی خشونت علیه زنان</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه شناخت و بررسی علل خشونت علیه زنان و دستیابی به راه حل هایی جهت پیشگیری از آن</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی جایگاه مسئولیت در بین‌الملل مهاجرت</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد :بررسی حقوق متهم در مرحله تحقیق در فقه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم ، معنا و هدف از استقلال قاضی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد : بررسی استقلال قضات در حقوق ایران</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد : بررسی مفهوم عدالت درازدواج مجدد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد :بررسی اجرای عین تعهد در حقوق انگلیس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آثار این ابطال رأی داوری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد: تبیین جایگاه مسئولیت جزایی در قوانین جزایی سابق</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">دانلود پایان نامه ارشد : بررسی موانع شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین الملل</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی نظریات مرتبط با برابری زن و مرد، نابرابری جنسیتی و نقش زنان در توسعه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی آثار ناشی از حضور دیگری در جریان تعهد نسبت به متعهد و محكوم‌ٌعلیه</span><br style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 19.7652px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; display: inline !important; float: none; background-color: rgb(255, 255, 255);">پایان نامه بررسی خاصیت جبران کنندگی مسئولیت مدنی در ایران و بیان وجوه اشتراک</span><br><br><br><div align="center"><a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law2.jpg" data-mce-href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law2.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="alignnone size-full wp-image-53564" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law2.jpg" alt="پایان نامه حقوق" data-mce-src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law2.jpg" data-mce-selected="1" style="max-width: 100%; outline: 1px solid rgb(114, 119, 124); resize: none;" height="287" width="288"></a><br></div><br><br><font size="3">پربازدید ترین لینک های سایت :</font><br><br><ul style="padding: 0px; list-style: none; color: rgb(68, 68, 68); font-family: Tahoma, Arial, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18.2px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(241, 241, 241);"><li style="margin-bottom: 6px;"><a href="http://lawfile.ir/%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%87%d9%81%d8%aa%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82/" style="color: rgb(0, 115, 170); transition-property: border, background, color; transition-duration: 0.05s; transition-timing-function: ease-in-out; outline: 0px;">سری هفتم پایان نامه های دانلودی رشته حقوق</a></li><li style="margin-bottom: 6px;"><a href="http://lawfile.ir/%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b4%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/" style="color: rgb(0, 115, 170); transition-property: border, background, color; transition-duration: 0.05s; transition-timing-function: ease-in-out; outline: 0px;">سری ششم پایان نامه های دانلودی رشته حقوق</a></li><li style="margin-bottom: 6px;"><a href="http://lawfile.ir/%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d8%b3%d9%88%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/" style="color: rgb(0, 115, 170); transition-property: border, background, color; transition-duration: 0.05s; transition-timing-function: ease-in-out; outline: 0px;">سری چهارم پایان نامه های حقوق</a></li><li style="margin-bottom: 6px;"><a href="http://lawfile.ir/%d8%b3%d8%b1%db%8c-%d9%be%d9%86%d8%ac%d9%85-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82/" style="color: rgb(0, 115, 170); transition-property: border, background, color; transition-duration: 0.05s; transition-timing-function: ease-in-out; outline: 0px;">سری پنجم پایان نامه های حقوق</a></li></ul><br><br> text/html 2016-07-28T05:41:17+01:00 reerreerer.mihanblog.com حمید مجیدی دانلود پایان نامه های ارشد رشته حقوق سایت ارشدها http://reerreerer.mihanblog.com/post/3 <font color="#009900"><br>پروپوزال و پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش حقوق بین الملل<br>پروپوزال و پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش حقوق مدنی<br>پروپوزال و پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش حقوق تجارت<br>پروپوزال و پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش حقوق عمومی<br>پایان نامه ارشد رشته حقوق گرایش حقوق خصوصی<br>پایان نامه های ارشد حقوق درباره موضوعاتی نظیر بزهکاری وقف ارث بیمه<br>متن کامل پایان نامه های ارشد حقوق در گرایش های مختلف با فرمت ورد<br>دسترسی به متن کامل پایان نامه های ایران داک رشته حقوق<br>معاوضه و خرید و فروش پایان نامه های دانشجویی رشته حقوق<br>فروش بزرگترین آرشیو پایان نامه رشته حقوق<br>پروپوزال و پایان نامه ارشد رشته حقوق کیفری<br>پایان نامه های رشته حقوق (بررسی تطبیقی با دیگر کشورها)<br>کار تحقیقی وکالت در موضوعات مختلف<br>دانلود پایان نامه های کارشناسی ارشد رشته حقوق گرایش های جزا جرم شناسی عمومی خصوصی<br>دانلود پایان نامه های ارشد رشته حقوق گرایش های حقوق بین الملل - حقوق مدنی - حقوق تجارت</font><br><br>تعدادی از عناوین پایان نامه ها که می توانید در سایت ارشدها آنها را دانلود کنید :<br><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:محیط زیست با جرم انگاری در سیاست جنایی و جزایی ایران</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت بازداشت</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:جبران خسارت ایام بازداشت در حقوق ایران</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع:بررسی ثبت اسناد ازدواج در مورد اتباع خارجی در حقوق ایران و حقوق بین الملل</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پروپوزال رشته حقوق با موضوع :بررسی حقوقی کودکان ناشی از روابط نامشروع در حقوق کودک</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه کارشناسی:صلاحیت محلی دادگاه های کیفری</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه:تعیین نقش پزشکی قانونی در اثبات جنایات در نظام حقوق کیفری ایران</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه:جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین حقوقی ایران</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه کارشناسی:مقایسه وتطبیق قانون مجازات در ایران</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه:انواع قرار های تأمین کیفری و ارتباط آن با مجازاتهای حبس مندرج درقانون</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه کارشناسی:ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه:ماهیت آثار حقوق بشر وضمانت اجرای آن</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه کارشناسی:بررسی معاملات معارض در حقوق موضوعه</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه ارشد : ارتباط بزه دیدگی با بزهکاری زنان</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه ارشد :ویژگی‌های رژیم حل و فصل اختلافات در قراردادهای تامین مالی</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه:جعل اسناد و انکار وتردید از دیدگاه موضوعه ایران</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;">دانلود پایان نامه:بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زوجین به طلاق در شهرستان سرپل ذهاب</p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;" align="left"><a href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law.jpg" data-mce-href="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law.jpg" style="font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><img class="alignnone wp-image-53562" src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law.jpg" alt="پایان نامه حقوق - سایت ارشدها" data-mce-src="http://arshadha.ir/wp-content/uploads/2016/07/law.jpg" data-mce-selected="1" style="height: auto; max-width: 100%; outline: rgb(114, 119, 124) solid 1px; resize: none;" height="148" width="349"></a></p><br><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><b>برای ورود به سایت و دانلود پایان نامه ها می توانید روی لینک های زیر کلیک کنید :</b></p><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></p><h3><a href="http://arshadha.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-3/" target="_blank">پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت دوم&nbsp;(170 پایان نامه) سایت ارشدها<br></a></h3><h3><a href="http://arshadha.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-4/" target="_blank">پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت سوم&nbsp;(167 پایان نامه) سایت ارشدها<br></a></h3><h3><a href="http://arshadha.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-6/" target="_blank">پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت چهارم&nbsp;(161 پایان نامه) سایت ارشدها<br></a></h3><h3><a href="http://arshadha.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-5/" target="_blank">پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت پنجم&nbsp;(140 پایان نامه) سایت ارشدها<br></a></h3><h3><a href="http://arshadha.ir/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d9%be%d8%a7%db%8c%d8%a7%d9%86-%d9%86%d8%a7%d9%85%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%af%d8%a7%d9%86%d9%84%d9%88%d8%af%db%8c-%d8%b1%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d8%ad%d9%82%d9%88%d9%82-7/" target="_blank">پایان نامه های دانلودی رشته حقوق– قسمت ششم&nbsp;(127 پایان نامه) سایت ارشدها<br></a></h3><p style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: tahoma; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 18px; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px;"><br></p><br>